Om Careplanner

Hvad er Careplanner?

Careplanner er et online værktøj til vagtplanlægning.

Som udgangspunkt er programmet bygget til planlægning for vågetjenester, men Careplanner er hele tiden under udvikling, og bruges også i andre sammenhænge end ved vågninger. Ideen er at Careplanner også skal kunne håndtere mange andre områder, hvor et pludseligt behov for vagtplanlægning opstår. Eksempelvis: planlægning af pårørendestøtter, besøgsven-ordninger, samarit tjenester, handicaphjælper-organisering, frivillige plejehjemsbesøg, naturkatastrofer og meget mere.

Careplanner er et abonnement på en online løsning, og en understøttende app til smartphones. (Appen bliver tilgængelig i November 2022)
Det sikrer en stabil og fleksibel vedligeholdelse, hvor opdateringer og nye funktioner lægges ind i takt med de bliver til.
Det betyder også, at du kun betaler for det du bruger. Der er kun en lille bindingsperiode, og du skal ikke tumle med store software pakker, høj indlæringskurve og opdateringer.

Careplanner er super fleksibelt, og der er rig mulighed for at tilføje nye funktioner, og vi er naturligvis altid åbne for nye ideer og forslag.

Careplanner er udviklet og gennemtestet i samarbejde med Gribskov Vågetjeneste, og bygger i høj grad på de principper og metoder, som bruges ved deres vågninger, men er samtidig opbygget super fleksibelt, så man kan konfigurere systemet så det passer til lige netop sit eget behov.

Gribskov Vågetjenestes metoder er ved flere lejligheder blevet brugt som det gode eksempel på, hvordan man driver en vågetjeneste, og Careplanner lægger sig i kølvandet af det.

Sådan fungerer Careplanner…

Når en borger er døende, og der er behov for vågning, kontakter plejehjem eller pårørende nærmeste vågetjeneste, som straks herefter igangsætter en plan for, hvordan vågningen skal foregå.

I Careplanner arbejder vi med 3 bruger roller. (Disse kan navngives efter behov.)

Det er Planlæggeren der i første omgang bliver kontaktet, og det er Planlæggeren der herefter kontakter alle Vågere via Careplanner.

Planlæggeren indtaster de nødvendige oplysninger om borgeren, og sætter de vagt-intervaller af, der er behov for. Herefter kontaktes alle Vågere via Careplanners mail- og notifikationssystem, hvor de bliver bedt om, at melde tilbage på vågningen. Det kan ske via telefon eller tablet.

Vågerne melder tilbage via Careplanner, og så snart en Våger har meldt ind, kan Planlæggeren gå i gang med at udarbejde vagtplanen for pågældende vågning.

Når planen iværksættes, får alle Vågerne besked om de har fået en vagt, eller ikke har fået en vagt. Dem der har fået vagter får naturligvis besked om hvor og hvornår, de skal møde op, og de får informationer om hvem der har vagt før og efter dem selv.

I Careplanner er der desuden en Logbog tilknyttet de enkelte vågninger, hvor Vågere og Planlæggere kan kommunikere om igangværende vågning.
Det er også muligt at administrere kørepenge, ferie og fridage, dokumenter osv.

Når en vågning afsluttes, får alle besked og nødvendige oplysninger anonymiseres og bliver en del af Careplanners statistik, som naturligvis er beskyttet og krypteret i overensstemmelse med gældende GDPR regler.

Demo opsætning eller fremvisning af Careplanner

Hvis du er blevet interesseret i Careplanner, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan opsætte en demo version af Careplanner, som du kan få lov til at prøve, og hvis muligheden er tilstede, kan vi eventuelt også komme og vise dig hvordan det hele fungerer.

Skriv til os på : feedback@careplanner.dk