Release notes

Denne oversigt dækker hele Careplanner.

Version 3.3.2

2023.10.26

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 3.3.1

2023.10.09

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 3.3.0

Releasedato:  2023.09.28

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 3.2.0

Releasedato:  2023.07.13

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 3.0.3

Releasedato: 2023.01.23

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 3.0.2

Releasedato: 2023.01.11

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 3.0.1

Releasedato:  2023.01.11

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 3.0.0

Releasedato:  2023.01.10

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 2.13.1

Releasedato:  2022.11.15

Features

Fejlrettelser

Optimeringer

————————————————————————————————————–

Version 2.13.0

Releasedato:  2022.11.03

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 2.12.0

Releasedato: 2022.02.03

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 2.11.0

Releasedato: 2021.10.06

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 2.10.1

Releasedato: 2020.12.03

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 2.10.0

Releasedato: 2020.10.19

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 2.9.0

Releasedato: 2020.08.23

Features

 • Man kan nu konfigurere om vagtens navn “Vagt 1” skal vises på vagt oversigten
 • Under brugerprofil kan man som aktivitetsleder og planlægger nu vælge hvilke mails man vil modtage
 • Det er muligt at konfigurere en bruger til ikke at være med i puljen af brugere der skal tages i betragtning til planlægningen
 • Det er muligt at konfigurere en planlægger til at have rettigheder til at redigere i brugeroplysninger
 • En opgave kan nu afsluttes uden der sendes mails ud til alle brugere
 • I E-mail skabelonerne er der nu muligt at vælge en komplet vagt oversigt, hvor alle oprettede vagter vises i mailen istedet for kun den første (Ny opgave)
 • I E-mail skabelonerne er der nu muligt at vælge en simpel vagt oversigt, hvor der kun vises information om den vagt man har fået og ikke hvem der er hhv. før og efter (Ny vagtplan og
 • opdateret vagtplan)
 • Der står nu altid i stamoplysningerne hvem der har oprettet opgaven
 • Alle emails sendes nu fra noreply@careplanner.dk – Denne email kan ikke besvares og brugerne vil modtage en mail fra systemet om, at de skal tage kontakt til aktivitetslederne
 • Det kan nu konfigureres om en bruger kan se hhv. mails, telefon og email på brugere, planlæggere og aktivitetsledere
 • På “Velkommen Tilbage” sektionen, vises nu hvem der er den vagthavende planlægger
 • Der kan nu oprettes opgaver med datoer 5 måneder ud i fremtiden

Fejlrettelser

 • Rettet en fejl, hvor linjeskift i mails ikke blev brugt når mailen blev sendt ud
 • Rettet en fejl, hvor informationerne om hvem der havde vagt før og efter ikke blev vist korrekt ved opdatering til vagtplan
 • Rettet en fejl, en advarsel blev vist om at en bruger allerede havde en vagt på pågældende tidspunkt, selvom den vagt var på en afsluttet opgave
 • Rettet en fejl, hvor brugere kunne se adresser på udskrift, selvom denne var slået fra for profilen
 • Rettet en fejl, hvor lange navne gik ned i næste navn på vagtplanerne

Optimeringer

 • Hvis ikke der er nogen inaktive brugere, skjules den sektion helt på brugerlisterne

Version 2.8.2

Releasedato: 2020.06.22

Features

 • Ingen nye features

Fejlrettelser

 • Rettet en fejl, hvor der kunne konfigureres mail tekster ang. logbog selvom logbog var slået fra
 • Rettet en fejl, hvor samme vagt kunne fremgå flere gange når der skulle slettes én

Optimeringer

 • Fjernet ordet våger endnu flere steder, så systemet er mere generelt
 • Tilføjet forklaring af (H), (S) og (B) på brugerlisten

Version 2.8.1

Releasedato: 2020.06.21

Features

 • Oprettet mulighed for, at flere brugere kan få tildelt samme vagt
 • Oprettet mulighed for, at aktivitetsleder kan uploade bruger fil ved opstart af ny tjeneste

Fejlrettelser

 • Ingen fejlrettelser

Optimeringer

 • Ingen optimeringer

Version 2.8.0

Releasedato: 2020.06.09

Features

 • Konfigurations side af systemet
 • Muligt at skrive kommentarer i kørebogen
 • Muligt at differentiere dokumenter på roller
 • Der er nu muligt for aktivitetsledere at se hvornår en bruger senest har været online
 • Kørebogen indeholder nu sammentælling af km og km takst ved eksport
 • Feriekalendere kan nu vises som liste istedet for kalender
 • Mulighed for at efterregistrere en opgave til statistik
 • Mulighed for en bruger at skjule mail og telefonnummer for andre brugere
 • Mulighed for at slå stamdata fra.

Fejlrettelser

 • Rettet en fejl, hvor ikke al data omkring en kørsel blev vist i kørebogen

Optimeringer

 • Hastighedsoptimering ved load af scripts
 • Ændret checkbokse til radio buttons, for at mindske tvivl
 • Nyt layout på flere sider
 • Ændret bruger roller fra våger til bruger
 • Ændret ordlyd på vågninger til opgaver
 • Nye tabs og accordions

Version 2.7.0

Releasedato: 2020.03.01

Features

 • Tilføjet link i mail, til planlæggere ved afsluttet vågning
 • Ændret så knapper om at gemme oplysninger først vises, når der har været ændringer
 • Tilføjet mulighed for at tilknytte en våger til en vågning, uden at vågeren har vagt
 • Filer downloades nu direkte til enheder når der klikkes på download, istedet for at vises i browseren
 • Det er muligt at ændre i navn og beskrivelse af dokumenter, efter de er uploadet

Fejlrettelser

 • Rettet en fejl, hvor man ikke kunne vælge de rigtige modtagere i logbogen
 • Rettet en fejl, hvor “Loading” ikke forsvandt
 • Rettet en fejl, hvor en besked i logbogen kunne ses at andre hvor de ikke skulle
 • Rettet en fejl, hvor en bruger kunne slette en besked i logbogen, som vedkommende ikke selv havde skrevet
 • Rettet en fejl, hvor dato blev vist forkert i afsluttede kørepenge
 • Rettet en fejl, hvor kalendervisningen ikke blev genereret korrekt ved indtastining af datoer
 • Rettet en fejl, hvor kørebogen ikke indeholdt alle informationer når der blev gemt til kassér
 • Rettet en fejl, hvor beløbet i kørebogen blev vist forkert på skærmen

Optimeringer

 • Log ud knappen er flyttet til bunden af siden
 • Ændret så der på forsiden vises en enkelt ferie dag, som en dag istedet for en periode
 • Feriekalenderen er nu mere stabil ved mange tryk
 • Ændret ikoner til tekst på kørebogs siden, så det er tydeligt hvad knapperne gør

Version 2.6.1

Releasedato: 2019.09.01

Features


Version 2.6.0

Releasedato: 2019.07.30

Features

Fejlrettelser

 Optimeringer


Version 2.5.0

Releasedato: 2019.02.24

Features

Fejlrettelser

Optimeringer


Version 2.4.1

Releasedato: 2019.01.13

Fejlrettelser


Version 2.4.0

Releasedato: 2019.01.09
Ud over almindelige fejlrettelser og justeringer er følgende ændret i Careplanner.

Ændringer der vedrører Chef


Version 2.2.0

Ud over almindelige fejlrettelser og justeringer er følgende ændret i Careplanner.

Ændringer der vedrører Vågere

Ændringer der vedrører Planlæggere.

Alle ovenstående rettelser vedrører naturligvis også Planlæggerne og Cheferne, men ud over det også følgende:

Ændringer der vedrører Chef